Info og innmelding

Ringerike og omegn hoppteam har som formål å samle alle hoppinteresserte i Ringerike, Hole og Jevnaker med omkringliggende områder i en “paraplyorganisasjon”, samt rekruttere og profilere hoppsporten. Hoppinteresserte jenter og gutter kan på denne måten få trenings- og konkurransemuligheter i et aktivt og stimulerende miljø i aldersbestemte klasser. Utøverne hopper for sine respektive klubber og idrettslag, men under teamets ledelse. Oppgaven til teamet er å sørge for helårlige tilbud til hopperne, som felles treninger, samlinger og kurs. En hoveddel skal være å stimulere til det sosiale miljøet rundt hopperne.

Ringerike og omegn hoppteam skal arbeide aktivt med kontakt mot idrettslag/skigrupper, drive hoppskole og for øvrig søke støtte, hjelp og samarbeid med frittstående og uavhengige grupper som støtter hoppsporten. All rekruttering av hoppere foregår i samarbeid med moderklubbene. Individuelt medlemskap har hopperne i sine lokale grupper og idrettsforeninger, og dette medlemskapet er en betingelse for medlemskap i Ringerike og omegn hoppteam. Hver utøver betaler en årlig kontingent til ROHT fastsatt av styret etter den planlagte aktiviteten i løpet av året. For sesongen 2014-15: 100,-kr.

Ringerike og omegn hoppteam er organisert i henhold til en organisasjonsplan og ledes av et styre bestående av fem medlemmer og to varamedlemmer. Styret skal utarbeide, vedta og iverksette konkrete planer for arbeidet i teamet og påse at planer og aktiviteter til enhver tid er i overenstemmelse med vedtektene.

Treningstider: Innetrening Tirsdager kl. 18.00 – 19.30 fra uke 41. Når snøen har lagt seg, flyttes treninger til Ringkollen hoppanlegg tirsdager og torsdager kl. 18.00 – 20.00.

Under treningene i bakkene er vi avhengig av at foreldre bidrar med preparering. Sosialt og hyggelig!

Hopputstyr: Ferske hoppere bør bruke langrennsski den første perioden, og senere vil det være mulig å låne utstyr fra hoppteamet så langt lageret rekker. Det er påbudt med hjelm!

Vi har et tett samarbeid med Ringkollen hoppanlegg BA “Rekruttlia” som er et andelslag der blant annet lokale idrettslag har andeler.

Dette er viktig å vite: Medlemmene av ROHT må være medlem i sin klubb/idrettslag. Det er dette laget som er ansvarlig for barneidrettsforsikringen. Hoppere fra og med 13 år må ha egen forsikring. Dette må være i orden for at man skal kunne delta i renn. Se mer på Skiforbundets nettsider: http://skiforbundet.no/barnogunge/Skiidrett%20for%20barn/Sider/Barneforsikring.aspx

 

Registreringsskjema

Når du har lastet ned registreringsskjema, trykker du «Rediger» og fyller ut skjemaet. Når du har fyllt ut skjemaet, trykker du «Lagre som» og lagrer skjemaet på din datamaskin. Etterpå sender du e-post til alfelo@online.no og legger det utfylte skjemaet med som vedlegg.